Impres­sum

TOSCH Kin­der­re­ha OHG
Nachf. Chris­toph Schrö­der e.K.
Hol­len­berg­stra­ße 5
49492 Wes­ter­kap­peln

Tele­fon: 49 5456 935808
Tele­fax: 49 5456 935809
E‑Mail: info@tosch-kinderreha.de

Ver­tre­tungs­be­rech­tig­ter Geschäfts­füh­rer: Chris­toph Schröder

HR Amts­ge­richt Ibben­bü­ren HRB 4936
Ust.-Id. –Nr.: DE239108497

Ver­ant­wort­lich für den Inhalt: Chris­toph Schröder

Kon­zep­ti­on, Gestal­tung und Betreu­ung der Webseite:

Det­lef Hoge
Thee­lenkamp 4
49545 Teck­len­burg

Mobil: 0151 50441456
eMail: hallo@detlefhoge.de
Web: www.detlefhoge.de